Paano makakuha ng pautang sa tulong ng «ify.com.ph»?

Napakadali nito. 3 simpleng hakbang lang ang kailangan mo para maka-utang:
Punan at ipadala ang porma ng aplikasyon

Hindi namin iniipon ang iyong data. Agad naming ipinadala ang mga ito sa mga organisasyong pinansyal. Ligtas at legal ito.

Kumuha ng mga alok mula sa mga bangko at microfinance na organisasyon, piliin ang pinaka-angkop para sa iyo

Ang pautang ay iaalok sa iyo depende sa kung magkano ang kailangan mo at para sa kung anong termino.

Kunin mo ang pera!

Makukuha mo ang pera bilang salapi o sa iyong card.

Wala nang mas madaling paraan para makuha ang pera!

Sa aming tulong, ang mabibilis na pautang ay available sa lahat sa Maynila, Cebu, Davao, Quezon City, Caloocan, at iba pang mga lungsod sa Pilipinas.

Pinapahalagahan namin ang aming mga kliyente at gusto naming maging komportable at madali para sa iyo ang proseso ng pagkuha at pagbabayad ng utang.