Tungkol sa sistema ng «ify.com.ph»

Ang «ify.com.ph» ay ang iyong pinakamahusay na katulong sa pagkuha ng mga pautang. Pinagsama-sama namin ang higit sa 100 bangko at mga organisasyong microfinance na may pinakakanais-nais na mga alok sa pautang. Hindi mo na kailangang maghanap ng nagpapahiram na magbibigay sa iyo ng pautang o mga utang sa araw ng suweldo sa mga paborableng termino. Gagawin namin ang lahat para sa iyo!

Tinutulungan namin ang mga tao na lutasin ang mga problema sa pananalapi araw-araw, nang hindi pumipila sa mga bangko at na-s-stress kapag naghahanap ng pautang at nagpapasyang kumuha nito.