Mga Madalas Itanong

Bakit ako tinatanggihan sa mga pautang?

Maaaring magkaroon ng maraming dahilan para sa mga pagtanggi. Mula sa isang maling napunang porma ng aplikasyon hanggang sa kasalukuyang lampas sa taning na mga pagbabayad. Ang mga kumpanya sa pananalapi ay hindi kailanman nagbubunyag ng mga dahilan ng pagtanggi. Makipag-ugnayan sa amin gamit ang telepono at tatalakayin namin ang iyong sitwasyon nang mas detalyado at maghahanap ng paraan.

Naniningil ka ba ng mga bayarin para sa iyong mga serbisyo

Hindi. Ang aming mga serbisyo ay ganap na walang bayad. Binabayaran tayo ng mga bangko at kumpanya ng pananalapi.

Makakakuha ng pautang kung may mga kasalukuyang lampas sa taning na pagbabayad

Posible, ngunit kadalasang tinatanggihan ng mga kumpanya ang mga kliyenteng may mga lampas sa taning na pagbabayad sa ibang mga pautang. Mas mainam na bayaran ang iyong utang at magpadala ng bagong aplikasyon pagkaraan ng ilang oras.

Posible bang makakuha ng pautang kung walang pahayag ng pagpapatunay ng kita

Oo, maaari kang makakuha ng hanggang Php 5 000 nang walang pahayag ng pagpapatunay ng kita.

Ano ang pinakamataas na termino ng pautang

Mula 1 hanggang 5 taon. Para sa mga produkto ng mortgage, ito ay hanggang 20 taon.

Ako ay retirado na, maaari ba akong makapag-loan

Oo. Kung ikaw ay retirado na at may iba pang pinagkukunan ng kita, mas mataas ang posibilidad na makakuha ng pautang

Maaari mo bang i-refinance ang mga pautang ko

Oo. Maaari kaming mag-alok ng mga serbisyo sa refinancing. Para makakuha ng mga alok sa refinancing, kailangan mong punan ang isang porma.

Posible ba ang maagang pagbabayad ng pautang

Oo, posible ito. Hindi mo na kailangang magbayad nang hiwalay para sa maagang pagbabayad.

Posible bang makakuha ng pautang kung ang load ng kredito ay mataas

Oo, posible ito. Ngunit ikinukumpara ng nagpapahiram ang iyong buwanang pagbabayad laban sa iyong kasalukuyang kita, kaya posibleng makakuha ng pagtanggi sa kasong ito.

Ano ang halaga ng interes sa mga pautang

Ang karaniwang halaga ng interes sa mga pautang sa bangko ay hanggang 36% bawat taon. Sa mga pautang ng mga kumpanya sa pananalapi, ito ay mula 0% sa unang aplikasyon at hanggang 2% bawat araw.

Ako ay miyembro ng serbisyo, maaari ba akong kumuha ng pautang

Oo, mag-apply lamang.